Logo
Rules Banner
۱. شرایط عمومی
۱.۱. فعال‌سازی گارانتی
· برای فعال شدن گارانتی، دارنده گارانتی باید ظرف حداکثر 72 ساعت پس از نصب سیم‌کارت روی گوشی، گارانتی را در پنل درج شده بر روی کارت گارانتی به آدرس gpro.ir فعال نماید. در غیر این صورت، ارائه تمام یا برخی سرویس ها توسط GPro امکان پذیر نخواهد بود.
· زمان آغاز تعهدات گارانتی از سوی جی‌پرو (GPro)، از تاریخ فعال‌سازی گارانتی و به مدت (۳۶۵ روز کامل) به طول خواهد انجامید. با انقضای مدت مزبور، گارانتی تلفن همراه به پایان می‌رسد.
· دارندگان گارانتی جی‌پرو (GPro) در طول دوره گارانتی،‌ با رجوع به دفاتر ارائه سرویس می‌توانند برای رفع ایرادات، خسارات و مشکلاتی که تحت پوشش گارانتی جی‌پرو (GPro) قرار دارد، اقدام نمایند.

۱.۲. شرایط استفاده از گارانتی
· دارنده گارانتی باید هنگام مراجعه به منظور دریافت خدمات جی پرو ، جعبه و همچنین ملحقات گوشی خود را نیز به همراه داشته باشد. در غیر این صورت، نداشتن جعبه و لوازم جانبی در قیمت‌گذاری تلفن همراه از سوی جی‌پرو (GPro) لحاظ خواهد شد.
· در صورت وقوع هرگونه ایراد سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری در تلفن همراه، دارنده‌ گارانتی باید ضمن تماس با دفاتر ارائه سرویس جی‌پرو (GPro) و اطلاع دادن ایراد مزبور، شخصاً با به همراه داشتن جعبه و فاکتور تلفن همراه، جهت رفع ایراد به دفاتر مذکور مراجعه کند. در غیر این صورت، جی‌پرو (GPro) تعهدی در قبال ارائه خدمات گارانتی برای رفع ایرادهای سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری مزبور نخواهد داشت. لازم به ذکر است در صورتی که دارنده گارانتی پذیرفت که شخص دیگری به غیر از وی می‌تواند با به همراه داشتن جعبه، کارت گارانتی جی‌پرو و فاکتور تلفن همراه به دفاتر ارائه سرویس جی‌پرو (GPro) مراجعه کرده و برای رفع ایراد وارد شده به تلفن همراه درخواست کند، جی‌پرو (GPro) می‌تواند نسبت به تعمیر، تعویض قطعه یا رفع عیب نرم‌افزاری تلفن همراه مزبور (بر حسب مورد) اقدام کند.
· جی‌پرو (GPro) شرح خدماتی که در راستای تعمیر تلفن همراه، تعویض قطعات یا رفع عیب نرم‌افزاری انجام داده است را به دارنده‌ گارانتی ارائه خواهد داد.

۱.۳. شرایط ابطال گارانتی
· در صورتی که شماره IMEI جعبه و بدنه تلفن همراه و شماره استعلامی از کد دستوری *#06# بر روی همان گوشی یکسان نباشد یا دستکاری و تغییری در شماره سریال (IMEI) تلفن همراه و مخدوش شدن این شماره در کارت گارانتی و یا جعبه آن مشاهده شود، گارانتی ابطال و کلیه تعهدات جی پرو کان لم یکن تلقی می‌گردد.
· خدمات جی پرو در صورتی انجام خواهد شد که تلفن همراه دارنده گارانتی در هیچ مرکز دیگری و توسط هیچ شخص دیگری به غیر از کارشناسان جی‌پرو (GPro) و متخصصین این شرکت، باز، تعمیر، تعویض قطعه یا مورد عیب‌یابی نرم‌افزاری قرار نگرفته باشد. در صورت نقض این موارد، تلفن همراه دارنده گارانتی به طور کامل از ذیل تعهدات و خدمات گارانتی خارج خواهد شد.
· هزینه هرگونه تعمیرات و خدمات جی پرو به دارنده گارانتی که حاصل عملیات و تغییرات نرم‌افزاری شامل ریکاوری، نصب درایور، ویروس‌یابی، بازیابی و کپی اطلاعات، عملیات روت کردن، نصب و یا تغییر سیستم عامل و رام‌های اصلی به غیررسمی، عمل قفل‌گشایی بر روی راه‌اندازی‌ها (Unlock Bootloader)، یا آلودگی به ویروس، به دلیل این‌که موجب کاهش ضریب ایمنی تلفن همراه و افزایش امکان از کار افتادن آن می‌شود، جداگانه از سوی دارنده دستگاه پرداخت میشود . در غیر اینصورت تعهدات جی پرو ملغی میباشد.

۱.۴. سایر موارد
· در صورتی که تلفن همراه برای تعمیر، تعویض قطعه یا رفع عیب نرم‌افزاری از سوی دارنده‌ گارانتی به جی‌پرو (GPro) سپرده شود و دارنده‌ گارانتی ظرف حداکثر تا سه ماه تمام شمسی پس از تعمیر، تعویض قطعه یا رفع عیب نرم‌افزاری، برای بازپس‌گیری تلفن همراه به دفاتر ارائه سرویس جی‌پرو (GPro) مراجعه ننماید، در این صورت جی‌پرو (GPro) مسئولیتی در قبال تلفن همراه مزبور نخواهد داشت.

۲. خدمات و تعهدات
۲.۱. تعویض سی روزه
· جی‌پرو (GPro) در قبال دارنده گارانتی تعهد می‌کند در صورت سلامت کامل تلفن همراه و کلیه لوازم جانبی آن، به این معنا که هیچ‌کدام از آن‌ها دچار آسیب‌دیدگی، سوختگی، آب‌خوردگی، تغییر شکل ظاهری (مانند خط و خش)، باز شدن دستگاه و تعویض و تعمیر نشده باشند و گوشی و کلیه لوازم جانبی و ملحقات آن عیناً مشابه زمان خرید باشد، می‌تواند با ارائه گوشی تلفن همراه، جعبه و ملحقات آن و فاکتور خرید به نام خود و توسط خود وی، با مراجعه به دفاتر ارائه سرویس جی‌پرو (GPro) ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز از زمان نصب سیم کارت، تلفن همراه مزبور را با تلفن همراه نو دیگری به انتخاب دارنده‌ گارانتی تعویض کند. در غیر این صورت، نداشتن لوازم جانبی در قیمت‌گذاری تلفن همراه از سوی جی‌پرو (GPro) لحاظ خواهد شد. اما در صورت عدم وجود جعبه دستگاه، سرویس تعویض زیر 30 روز قابل ارائه نیست. ملاک تعویض مزبور، قیمت خرید (مندرج در فاکتور خرید متعلق به دارنده گارانتی، منطبق با قیمت های مصوب قانونی نسبت به قیمت مرجع) است. در صورتی که ارزش تلفن همراه نو انتخابی از سوی دارنده گارانتی، بیشتر از قیمت خرید گوشی قبلی باشد، دارنده گارانتی می‌تواند تلفن همراه جدید را با پرداخت اختلاف قیمت، دریافت کند. همچنین در صورتی که قیمت گوشی نو کمتر از قیمت خرید گوشی قبلی باشد، خریداران می توانند گوشی نو را تا حداقل 80% قیمت گوشی قبلی (تا سقف 10 میلیون تومان)، خود انتخاب کنند و اختلاف قیمت را دریافت کنند.
· در صورت تحقق بند فوق، ارائه تعهدات و خدمات گارانتی از سوی جی‌پرو (GPro) به اتمام میرسد. خریداران می توانند برای گوشی نو انتخابی خود جی پرو را خریداری و فعالسازی نمایند و از خدمات جی پرو در گوشی نو استفاده کنند. هر فرد در طول یک سال صرفا می تواند دو بار گارانتی جی پرو را تهیه و فعالسازی نماید.

۲.۲. تعویض دستگاه برای موارد غیرقابل تعمیر
· در صورتی که تلفن همراه معیوب‌، قابل تعمیر نباشد، جی‌پرو (GPro) با تأیید دارنده گارانتی، تلفن همراه معیوب غیر قابل تعمیر را با تلفن‌ همراه سالم کارکرده دیگری تعویض می‌کند. جی‌پرو (GPro) تلفن همراه معیوب و غیر قابل تعمیر متعلق به دارنده گارانتی را به قیمت روز و بر مبنای معیوب نبودن ارزش‌گذاری خواهد کرد. در صورت تعویض کلی تلفن همراه به موجب بند حاضر، پوشش گارانتی در خصوص تلفن همراه معیوب باطل شده و تعهدات جی‌پرو (GPro) نسبت به ارائه خدمات گارانتی پایان خواهد پذیرفت
در صورتی که ارزش تلفن همراه جدید انتخابی از سوی دارنده گارانتی، بیشتر از قیمت روز گوشی کارکرده قبلی باشد، دارنده گارانتی می‌تواند تلفن همراه جدید را با پرداخت اختلاف قیمت، دریافت کند. همچنین در صورتی که قیمت گوشی انتخابی کمتر از قیمت خرید گوشی قبلی باشد، خریداران می توانند گوشی جدید را تا حداقل 80% قیمت گوشی قبلی خود (تا سقف 10 میلیون تومان)، انتخاب کنند و اختلاف قیمت را دریافت کنند

۲.۳. سرویس تعمیرات
· خدمات گارانتی شامل رفع عیوب نرم‌افزاری تلفن همراه مانند ویروسی شدن آن و هنگ کردن نرم‌افزار تلفن‌ همراه و همچنین رفع عیوب سخت افزاری است و جی‌پرو (GPro) در طول مدت گارانتی، به هر نوع عیب نرم‌افزاری و سخت افزاری به طور رایگان رسیدگی کرده و در صورتی که امکان رفع آن وجود داشته باشد، عیب مذکور را رفع می‌کند.
تبصره: در طول مدت گارانتی، تعویض هر قطعه فقط یکبار به صورت رایگان انجام میشود. تعویض هر قطعه‌ای برای بار دوم مستلزم پرداخت هزینه است.
· چنانچه در حین بررسی و تعمیر گوشی آسیب‌دیده، مشخص شود که ایراد دیگری وجود دارد که از شمول تعهدات گارانتی خارج است، مورد مذکور در اسرع وقت به اطلاع دارنده گارانتی خواهد رسید.
· به دارنده گارانتی توصیه می‌شود پیش از تحويل تلفن همراه، از اطلاعات شخصی و حساب‌های شخصی موجود در تلفن همراه معیوب، یک نسخه‌ پشتیبان تهیه کند و گوشی خود را به جی‌پرو (GPro)تحویل دهد، زیرا ممکن است که در حین عملیات تعمیر، تعویض و یا رفع عیب نرم‌افزاری، برخی یا تمام اطلاعات شخصی موجود در تلفن همراه از دست برود. جی‌پرو (GPro) درخصوص از دست رفتن اطلاعات شخصی، استفاده های احتمالی از حسابهای کاربری و بانکی و.. دارنده گارانتی در حین تعمیر ، مسئولیتی ندارد.
قطعات تعمیر یا تعویض شده، به مدت ۳ ماه گارانتی خواهند داشت.

۲.۴. سرویس تعویض گوشی کارکرده
· دارنده‌ گارانتی می‌‌تواند با مراجعه به دفاتر ارائه سرویس جی‌پرو (GPro) درخواست کند که تلفن همراه وی را با تلفن همراه دیگری تعویض کنند. در این حالت تلفن همراه دارنده‌ گارانتی از ایشان در صورت رضایت، با قیمتی که توسط جی‌پرو تعیین می‌شود اخذ شده و دارنده گارانتی باید از میان پیشنهادهای موجود، تلفن همراه دیگری را برای خود انتخاب کند. در صورتی که ارزش تلفن همراه انتخابی از سوی دارنده گارانتی، بیشتر از قیمت ارزش گذاری شده گوشی قبلی باشد، دارنده گارانتی می‌تواند تلفن همراه انتخابی را با پرداخت اختلاف قیمت، دریافت کند.
همچنین دارنده گارانتی می تواند در صورت تمایل، مبلغ قیمت گذاری شده را به صورت وجه دریافت کند.
· در صورت تحقق بند فوق، ارائه تعهدات و خدمات گارانتی از سوی جی‌پرو (GPro) به اتمام میرسد. خریداران می توانند برای گوشی نو خود جی پرو را خریداری و فعالسازی نماید و از خدمات جی پرو در گوشی نو استفاده کند.

۳. سرقت
۳.۱. خطرات تحت پوشش
این خدمت شامل سرقت، دزدی، دستبرد و حوادث مرتبط با آنها در صورتی که در مقطع وقوع حادثه گارانتی دارای تاریخ اعتبار معتبر باشد، ارائه می گردد. جی پرو، بدون کسر فرانشیز، 100% خسارت سرقت را به دارنده گارانتی پرداخت خواهد کرد.
دارنده گارانتی موظف به ارائه تاییدیه کتبی مراجع انتظامی و قضایی مبنی بر سرقت خواهد بود، در غیر این صورت جی‌پرو در قبال خسارت مربوطه تعهدی نخواهد داشت. سقف تعهد جی پرو در زمان بروز سرقت احتمالی حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان یا ارزش مورد گارانتی هر کدام کمتر باشد خواهد بود.
در صورت بروز خسارات احتمالی دارنده گارانتی موظف است حداکثر ظرف مهلت 5 روز از تاریخ وقوع حادثه به یکی از مراکز خدمات گارانتی مراجعه نموده و اقدام به تشکیل پرونده کند.
۳.۲. مدارک و مستندات جهت دریافت خسارت بر اثر سرقت
· تکميل فرم اعلام خسارت
· مدارک هویتی (کارت ملی)
· ارائه فاکتور خرید
· تصویر گارانتی
· گواهی IMEI و تاریخ ثبت و سایر مدارک در صورت لزوم
· گزارش مقامات انتظامی و قضایی مبنی بر تأیید وقوع سرقت
· ثبت در سامانه همياب ۲۴ و ارائه پرينت آن (مدارک تأييد و اعلام سرقت به اپراتورهای فعال در کشور)
تبصره: در زمان تکمیل فرم جانشینی، تصویر استعلام از سامانه همیاب با گذشت حداقل 14 روز الزامی است.
· ارائه جعبه و کلیه لوازم جانبی از قبیل: شارژر، کابل شارژر، هندزفری، قلم هوشمند، بند ساعت هوشمند و ... الزامی است، در غیر این صورت خسارت قابل پرداخت نیست.
· در زمان بروز خسارت کلی یا سرقت، به منظور دریافت خسارت دارنده گارانتی موظف است مالکیت گوشی را به مالکیت جی پرو انتقال دهد، در غیر این‌صورت شرکت تعهدی در خصوص پرداخت خسارت نخواهد داشت.
· ارائه مستندات و شواهد لازم و کافی مبنی بر وقوع سرقت شامل فیلم دوربین مداربسته، موقعیت وقوع سرقت و استشهاد محلی در صورت امکان ضروری است
· ارائه مستندات و شواهد از قبیل فیلم و گزارش محلی مبنی بر وقوع سرقت

۴. استثنائات
· خسارات وارده به کلیه لوازم جانبی از قبيل: سيم کارت، کارت حافظه، شارژر، هندزفری، قاب‌های محافظ، تلق‌های محافظ صفحه نمایش (گلس ال‌سی‌دی)، قلم هوشمند،...
· هرگونه عيب و نقص وارده به زيبایی دستگاه شامل خراشيدگی رنگ، پوليش و سطوح لعابدار
· هزينه هاي بهسازي (تبديل به احسن دستگاه)
· سرقت اطلاعات تلفن همراه
· هرگونه استهلاک عادی، اکسيده شدن، زنگ‌زدگی و يا فساد تدريجی در اثر شرايط آب و هوايی
· کليه هزينه‌ها و خسارات مرتبط با سيستم نرم‌افزاری و اطلاعات ذخيره شده بر روی دستگاه
· خسارات و سرقت‌های واقع شده ناشی از يا به دنبال جنگ، شورش، اغتشاش و بلوا
· تمامی خسارات ناشی از فعل عمدی دارنده گارانتی و يا وابستگان وی
· تمامی هزينه‌های جانبی مربوطه از قبيل هزينه‌های حمل به مرکز تعميرات و بالعکس
· کليه خسارات در صورت مخدوش بودن شماره سريال يا IMEI دستگاه بررسی شده
· عدم عملکرد دکمه اثر انگشت (تاچ ‌آی‌دی) و فیس آی‌دی
· سرقت در موارد زیر مشمول پوشش گارانتی جی پرو نمی باشد:
· سرقت ناشی از خیانت در امانت و مفقودی
·سرقت تلفن همراه در مواردی که تلفن همراه در معابر عمومی یا داخل خودرو رها شده باشد.
·سرقت تلفن همراه توسط آشنایان، نزدیکان دارنده گارانتی که با اجازه وی وارد محدوده منزل، محل کار یا... شده باشند
·سرقت تلفن همراه در مواقعی که مالک تلفن همراه را با اراده و اختیار خود در اختیار سارق قرار میدهد.
Support
نیاز به راهنمایی دارید؟
اگر موفق به پیدا کردن جواب سوال خود نشدید و همچنان به راهنمایی نیاز داشتید، میتوانید از تیم پشتیبانی جی‌پرو ارتباط بگیرید
تماس با پشتیبانی
آدرس: تهران، خیابان مطهری، تقاطع سهروردی، پلاک ۱۰۱، طبقه اول
شماره پشتیبانی: ۰۲۱۶۲۸۶۵۰۰۰
تمامی حقوق برای شرکت پارسه پیشتاز ونداد پرداز محفوظ است.
Logo